Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 17)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie przeniesienia majątku z zagranicznej do polskiej Fundacji Rodzinnej.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia kwestii potencjalnego opodatkowania polskiej Fundacji Rodzinnej zagranicznym podatkiem od tzw. CFC (ang. Controlled Foreign Company) w przypadku, gdy beneficjent/ Fundator wyprowadzi się z Polski lub ew. od początku istnienia FunRod jej beneficjent/ Fundator pozostaje zagranicznym rezydentem podatkowym.

Co to jest CFC?

Controlled Foreign Company „CFC” to określenie używane w kontekście regulacji, które przewidują obowiązek uwzględniania w podstawie opodatkowania u rezydenta podatkowego dochodów zagranicznej spółki (szerzej: podmiotu) z siedzibą w państwie o preferencyjnym reżimie opodatkowania.

CFC ma charakter podatku od wirtualnego zysku (niezrealizowanych zysków) na zasadzie fikcji podatkowej zakładającej, że polski rezydent jest zobowiązany do rozpoznania i opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej tak jakby on sam osiągnął te dochody.

Efektywnie wspólny mianownik pomiędzy różnymi systemami opodatkowania CFC na świecie można oprzeć na 3 filarach: 1) sprawowanie przez rezydenta kontroli nad CFC, 2) zlokalizowanie CFC w państwie stosującym niższe opodatkowanie (ew. odroczenie opodatkowania), 3) uzyskiwanie przez CFC dochodów pasywnych, np. z dywidend, sprzedaży instrumentów finansowych, etc.

Faza „operacyjna”, innymi słowy czy Fundacja Rodzinna może podlegać opodatkowaniu na zasadzie CFC za granicą?

Kwestia ew. opodatkowania zagranicznym podatkiem podobnym do konstrukcji CFC generalnie powinna się zaktualizować w 2 przypadkach:

  • [Beneficjent / Fundator z miejscem zamieszkania za granicą] Już na moment zakładania Fundacji (część) beneficjent(ów) / Fundator(ów) ma stałe miejsce zamieszkania za granicą, oraz
  • [Wyprowadzka z Polski] W trakcie życia Fundacji beneficjent / Fundator zmienia rezydencję podatkową.

W przypadku rozważania założenia Fundacji Rodzinnej należy zwrócić uwagę na potencjalny reżim opodatkowania CFC w państwie rezydencji (innym niż Polska) w którym zamieszkuje / planuje zamieszkać beneficjent / Fundator.

W przypadku wyprowadzki beneficjenta / Fundatora, należałoby natomiast zweryfikować czy po przeprowadzce nie będzie trzeba wykazywać zysków Fundacji i ich opodatkowywać za granicą, niezależnie czy będą miały miejsce lub nie wypłaty z Fundacji do beneficjenta / Fundatora zamieszkującego za granicą.

Wniosek?

Fundacja może być ciekawym rozwiązaniem jednak sprawa może się trochę komplikować, jeśli (część) beneficjent(ów) / Fundator(ów) ma zagraniczną rezydencję podatkową lub planuje wyprowadzkę z Polski.

W tym przypadku przed przeprowadzką lub utworzeniem Fundacji (jeśli obecnie część rodziny zamieszkuje za granicą) należałoby sprawdzić czy w innej jurysdykcji w ogóle istnieją regulacje podobne do CFC oraz (jeśli tak) następnie zweryfikować czy Fundacja będzie traktowana i ew. opodatkowana na zasadzie zagranicznego podmiotu kontrolowanego (CFC) w tym innym państwie.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście rezydencji podatkowej beneficjenta / Fundatora, to zapraszamy do kontaktu.