Biuletyn Fundacji Rodzinnej (cz. 16)

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie podatku od przeprowadzki (tzw. exit tax) w kontekście założenia Fundacji Rodzinnej.

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy przejść do omówienia kwestii czy jednak przeniesienie majątku z zagranicznej fundacji do polskiej Fundacji Rodzinnej może być efektywne, jeśli Fundator planuje spędzić jesień życia poza granicami RP.

Jaki jest problem z zagranicznymi fundacjami?

W przypadku zagranicznych fundacji pojawia się wiele problemów przez klasyczny podatek dochodowy, kwestie podatku od spadków i darowizn aż po aspekt ryzyka opodatkowania na zasadzie zagranicznego podmiotu kontrolowanego (z ang.: „CFC„).

Może więc warto rozważyć czy ten kto założył historycznie zagraniczną fundację nie powinien przenieść majątku w niej zgromadzonego do polskiej Fundacji Rodzinnej?

Niedogodność związana z transferem majątku z zagranicznej fundacji do FunRod?

We wcześniejszych wpisach powiedzieliśmy sobie, że przeniesienie majątku z zagranicznej fundacji do FunRod będzie miało ten dalekosiężny efekt, że wypłaty z Fundacji do Fundatora / jego najbliższej rodziny będą opodatkowane w Polsce zarówno 15% CIT, jak i 15% PIT.

Pytanie czy tak będzie zawsze..?

Sukcesja międzypokoleniowa oraz emerytura pod palmami?

FunRod to przede wszystkim instytucja mająca zabezpieczyć sukcesję oraz możliwość wyłączenia się Fundatora z aktywnego zaangażowania w zarządzanie biznesem.

Może się więc zdarzyć, że Fundator zdecyduje się spędzić jesień życia za granicą. Istotna pozostaje kwestia jak będą opodatkowane wypłaty z FunRod do Fundatora po przeprowadzce..?

Wyprowadzka z Polski a opodatkowanie wypłat z FunRod?

W przypadku wypłat na rzecz beneficjenta / Fundatora, który ma rezydencję podatkową poza granicami RP niekontrowersyjne jest że wypłaty nadal będą opodatkowane 15% CIT.

Co jednak z potencjalnym opodatkowaniem 15% PIT? Odpowiedzi należy szukać w charakterze tych wypłat na gruncie polskiego PIT oraz dalej w postanowieniach odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem do którego zamierzamy się wyprowadzić ale wszystko po kolei…

Przychody z wypłat na rzecz beneficjentów / Fundatora są zaliczane są do innych źródeł przychodów w rozumieniu ustawy o PIT. Na podstawie większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska przychody z innych źródeł nie są opodatkowane w Polsce, lecz wyłącznie w państwie do którego się przeprowadzi beneficjent / Fundator.

Wnioski?

Morał z tego taki, że jeśli majątek do Fundacji Rodzinnej wniesie zagraniczna fundacja oraz Fundator (inny beneficjent) przeprowadzi się zagranicę, to od wypłat z FunRod będzie generalnie należny tylko 15% CIT w Polsce. Wypłata powinna być bowiem wolna od 15% PIT w Polsce ze względu na zastosowanie postanowień traktatu podatkowego.

Pozostaje już tylko odpowiednio wybrać sobie jurysdykcję (z odpowiednią temperaturą i klimatem) żeby zachować efektywność takiej wyprowadzki.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście zmiany rezydencji podatkowej, to zapraszamy do kontaktu.