Od czego powinieneś zapłacić WHT chociaż się nie spodziewasz

W ostatnim wpisie (link tutaj) omówiliśmy kwestie zbliżających się objaśnień do koncepcji ekonomicznego właściciel (z ang.: beneficial owner).

Konsekwentnie, w tym miejscu możemy omówić od czego – oprócz dywidend, odsetek i licencji – może trzeba będzie zapłacić podatek u źródła.

Usługi niematerialne?

Za płatności pasywne podlegające podatkowi u źródła są uznawane opłaty za usługi o charakterze doradczym, księgowym, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Należy zwrócić uwagę na otwarty charakter tego zbioru poprzez użycie zwrotu „świadczeń o podobnym charakterze”. Z tego względu, należy każdorazowo przeanalizować czy określony przepływ transgraniczny nie ma charakteru zbliżonego do jednego lub więcej typów świadczeń wskazanych w powyższym katalogu.

Urządzenia przemysłowe / środki transportu?

Podatkowi u źródła podlegają również opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.

Ustawowa koncepcja urządzenia przemysłowego nie została zdefiniowana. Z tego względu, istnieje bogate orzecznictwo w tym zakresie, niestety niejednolite, które należy uwzględnić przy analizowaniu konkretnego przypadku. Trzeba uważać na niespodzianki, gdyż organy podatkowe mają tendencje do rozszerzającego interpretowania tego pojęcia, co niejednokrotnie było korygowane na etapie sporu podatnika ze skarbówką przed sądami administracyjnymi.

Aktorzy / sportowcy?

Ustawa o CIT nie zapomina o świecie kultury i sportu. Konsekwentnie, podatkowi podlegają płatności za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej świadczone przez podmioty zagraniczne na terenie RP. Jeśli więc wynajmujemy np. na potrzeby reklamy naszych produktów jakąś zagraniczną gwiazdę, trzeba sprawdzić czy kalkulując jej gażę nie powinniśmy uwzględnić także podatku u źródła.

Transport międzynarodowy?

Środki transportu to zawsze temat wrażliwy w przekroju wielu ustaw podatkowych. Z tego względu, warto pod kątem podatku u źródła zwrócić uwagę na opłaty za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

Podobnie, w przypadku należności na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. Tu jednak z powodów trudności technicznych z poborem podatku oraz rozwojem sprzedaży online w ostatnich latach ustawodawca zrezygnował z opodatkowania płatności za bilety lotnicze.

Płatności do rajów podatkowych?

Wciąż mało znaną kwestią jest opodatkowanie podatkiem u źródła niektórych typów przepływów do podmiotu z siedzibą w jurysdykcji stosującej szkodliwą konkurencję podatkową.

W katalogu przychodów, od których należy pobrać podatek u źródła w przypadku płatności rajowych są transakcje na papierach wartościowych, instrumentach finansowych, w tym certyfikatów w funduszach inwestycyjnych i udziałach, spółkach osobowych, wartościach niematerialnych (ich odpłatnym udostępnieniu lub sprzedaży), transakcjach których przedmiotem są niektóre wierzytelności lub waluty wirtualne.

Powyższe może mieć praktyczne znaczenie, chociażby dlatego, że od niedawna na liście rajów podatkowych jest np. Federacja Rosyjska.

Niezależnie od powyższego, płatności do tzw. rajów podatkowych mogą spełniać definicję schematu podatkowego oraz w takim przypadku powinny być w odpowiednim terminie zaraportowane na zasadzie przepisów o MDR.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji jak możemy Ci pomóc w kontekście podatku u źródła, to zapraszamy do przejrzenia naszej zakładki podatku u źródła.