Czy Fundacja Rodzinna zapłaci dodatkowy podatek, jeśli zainwestuje w spółkę z siedzibą np. w Brazylii?

W ostatnim wpisie omówiliśmy kwestie nadużywania instytucji Fundacji Rodzinnej (link tutaj).

Konsekwentnie, poniżej omówimy jakie konsekwencje może mieć przeniesienie zagranicznej spółki do struktury własnościowej opartej o FunRod.

Co to jest CFC?

Przede wszystkim, regulacje CFC mają na celu przeciwdziałanie zjawisku braku opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce poprzez alokację dochodów (ew. szerzej: aktywów) do spółek (szerzej: podmiotów) zależnych zlokalizowanych w jurysdykcjach o preferencyjnym systemie opodatkowania.

Jest to bardzo specyficzny typ podatku ponieważ opodatkowaniu podlega hipotetyczny dochód zagranicznego podmiotu nawet w przypadku, gdy nie dochodzi do dystrybucji zysków do Polski. Co więcej, po wielokrotnych nowelizacjach tego reżimu opodatkowania w podstawie opodatkowania generalnie nie tylko uwzględnia się faktycznego dochody zagranicznej spółki kontrolowanej lecz również możliwe jest alternatywnie opodatkowanie w Polsce wartości aktywów takiej spółki.

Czy Fundacje zapłacą podatek od CFC?

W tym miejscu można rozważyć czy Fundacja Rodzinna zapłaci podatek od CFC, jeśli zostanie do niej wniesiona lub sama FunRod zainwestuje w spółkę z siedzibą choćby np. w Brazylii.

Obecnie, polscy inwestorzy w Brazylii czekają na dokończenie procesu ratyfikacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Brazylią. Prezydent RP podpisał umowę ratyfikującą traktat podatkowy z Brazylią więc w tym momencie czekamy na dokończenie procesu po drugiej stronie.

Co ma podatek od CFC do Brazylii? Choćby to że polskie regulacje podatkowe uznają za CFC m.in. spółkę z siedzibą w kraju z którym Polska lub UE nie ma ratyfikowanego traktatu podatkowego lub umowy o wymianie informacji podatkowych.

Co więcej, regulacje o CFC mówią m.in.  ze do celów ustalania dochodów CFC, które podlegają opodatkowaniu na poziomie polskiego podatnika (mającego CFC) nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT z wyjątkami bezpośrednio wymienionymi w przepisach o CFC.

Przepisy o CFC nie przewidują jakiś specjalnych wyłączeń i zasad opodatkowania, jeśli FunRod ma CFC. Ustawa o FunRod również nie wprowadziła jakiś specjalnych zasad opodatkowania dla Fundacji Rodzinnych.

Konsekwentnie, oprócz 15% podatku CIT, podatku od budynków może się okazać, że jeśli FunRod zainwestuje za granicą to również potencjalnie może być zobowiązana do zapłaty podatku od CFC.

Istnieją pewne argumenty wspierające, że FunRod nie powinna mieć takiego obowiązku – jest zwolniona podmiotowo więc analogicznie jak NBP, ZUS, etc. Pytanie czy to wystarczy żeby nie zapłacić…

Czy ew. beneficjenci zapłacą podatek od CFC zamiast FunRod?

Jeśli nawet podatku od CFC nie zapłaci FunRod, to zwolnienie podmiotowe może nie uchronić beneficjentów FunRod od dopłaty tego specjalnego podatku.

Wynika to z tego że zwolniony z podatku CFC jest tylko ten w łańcuchu własności za którego podatek od CFC w Polsce zapłacił ktoś inny w strukturze własności CFC.

Pewnym argumentem – pytanie czy wystarczającym – w celu obrony beneficjenta przed zapłatą może być fakt, że beneficjenci nie są „właścicielami” FunRod ponieważ nie posiadają w niej akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych praw korporacyjnych. Ponownie, pytanie czy to wystarczy żeby nie zapłacić…

Podsumowanie

Jeśli FunRod planuje rozszerzyć portfolio swoich inwestycji, to trzeba każdorazowo przeanalizować czy nie będzie się to wiązało z dotkliwymi konsekwencjami podatkowy w Polsce.

Jeśli plany te uwzględniają zagraniczne inwestycje w spółki / spółdzielnie / fundusze, to należy przed każdorazowym podjęciem decyzji o zaangażowaniu środków uwzględnić potencjalne obciążenia z tytułu opodatkowania na zasadzie 19% podatku od CFC.

Podatek od CFC nie jest bowiem tylko kwestią związaną z bardzo odległymi i egzotycznymi inwestycjami lecz również czasami lokatami kapitału również w ramach UE lub EOG…

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej, to zapraszamy do kontaktu.