Czy Fundacja Rodzinna będzie opodatkowana tzw. podatkiem minimalnym?

W ostatnim wpisie omówiliśmy kwestie prowadzenia działalności finansowej w oparciu o Fundację Rodzinną (link tutaj).

Konsekwentnie, poniżej omówimy czy Fundacja Rodzinna może podlegać opodatkowaniu tzw. podatkiem minimalnym o którym mowa w art. 24ca ustawy o CIT.

Koncepcja podatku minimalnego

Od 1 stycznia 2024 r. powinny zostać odwieszone tzw. przepisy o podatku minimalnym od wybranych podatników CIT.

Ten specjalny podatek będzie generalnie należny w przypadku, gdy podatnik CIT ponosi stratę podatkową lub alternatywnie nie przekracza 2% progu rentowności.

Taki podatek od straty lub niewystarczającej dochodowości ma w teorii uszczelnić system podatkowy oraz ograniczyć chęć przerzucania dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystnym reżimie opodatkowania.

Jednocześnie, patrząc na pierwszy rzut oka na regulację to będzie ta konstrukcja przysparzała wiele problemów praktycznych podatnikom 1) rozpoczynając od tego kto podlega podatkowi, tj. trudny do wyliczenia wzór w celu ustalenia czy spółka przekracza próg rentowności, co determinuje czy podlega się opodatkowaniu, 2) wielość wyłączeń oraz oparcie części z nich również na skomplikowanych kalkulacjach, 3) wielopoziomowy wzór do wyliczenia podstawy opodatkowania.

Podatek minimalny a firmy rodzinne

Teoretycznie, można odnieść wrażenie, że omawiana regulacja ma celować w wielkie korporacje, które mają możliwość i środki do obniżania podstawy opodatkowania w Polsce w oparciu o transgraniczne schematy rozliczeń. Nie jest jednak tak, że polskie firmy rodzinne są automatycznie i wprost wyłączone z zakresu minimalnego podatku.

Ustawodawca przewidział pewne wyłączenia z tego podatku. Jednak może się zdarzyć, że część polskiego biznesu – w ogóle niestosującego mechanizmów optymalizacji z wykorzystaniem struktur zagranicznych – będzie zobowiązana do wyliczenia i ew. dopłaty podatku minimalnego.

Taka sytuacja może mieć np. miejsce w przypadku grup spółek rodzinnych w momencie, gdy generująca straty działalność jest ulokowana w osobnej spółce w stosunku do działalności, która przynosi dochód. Efekt taki może często występować w komplementarnych gałęziach biznesu gdzie żeby uzyskiwać dochód na jednej odnodze to trzeba działać również w obszarze narażonym na ponoszenie strat.

Czy FunRod będzie opodatkowana minimalnym podatkiem dochodowym?

Z pomocą może przyjść ponownie FR. Podatkiem minimalnym są objęte bowiem wyłącznie podmioty mieszczące się w definicji spółki w rozumieniu ustawy o CIT.

FunRod nie powinna spełnić definicji spółki z ustawy o CIT (art. 4a pkt 21 ustawy o CIT). Nie jest bowiem ani spółką posiadającą osobowość prawną czy spółką w organizacji ani spółką komandytową czy komandytowo-akcyjną (lub zagraniczną spółką osobową).

Jeśli więc działalność przynosząca straty jest ulokowana w fundacji rodzinnej, to tzw. podatek minimalny nie powinien być należny. Należy mieć na względzie, że ew. reorganizacja działalności ze względów na chęć osiągnięcia korzyści podatkowej może być narażona na zarzut nadużycia prawa. Z tego względu, trzeba zachować ostrożność i uwzględnić ryzyko ew. próby zastosowania przepisów o unikaniu lub uchylaniu się od opodatkowania.

Podsumowanie

Działalność przynosząca straty nie powinna być opodatkowana podatkiem minimalnym w FunRod. Jednak, jeśli taka działalność wyjdzie na prostą to ew. zyski z jej tytułu mogą podlegać opodatkowaniu w FunRod, jeśli ta działalność nie będzie się mieścić w koncepcji dozwolonej działalności gospodarczej.

Zatem, każdorazowo należy przeanalizować za i przeciw poszczególnych rozwiązań, w których FunRod może znaleźć dla siebie miejsce w celu pomnażania majątku rodzinnego.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej, to zapraszamy do kontaktu.