Działalność hotelowa w Fundacji Rodzinnej

W ostatnim wpisie przed wakacjami (link tutaj) omówiliśmy kwestie utworzenia Fundacji Rodzinnej w kontekście obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Konsekwentnie, w tym miejscu, mając na uwadze, że jest tuż po wakacjach (okres wypoczynku i korzystania z różnych baz noclegowych) poniżej omówimy czy Fundacja Rodzinna może być odpowiednią konstrukcją do prowadzenia działalności hotelowej.

Dozwolona działalność gospodarcza?

Usługi hotelarskie definiuje się jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Natomiast, w zakres dozwolonej działalności gospodarczej FunRod wchodzi m.in. najem, dzierżawa lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie.

Mając na uwadze zakres definicji usług hotelowych oraz dozwolonej działalności gospodarczej w zakresie udostępniania mienia przez FunRod można znaleźć punkty wspólne takie jak cechy najmu lub udostępnianie nieruchomości. Z tego względu, można roboczo założyć, że usługi hotelowe powinny się mieścić w dozwolonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o FunRod.

Co z usługami towarzyszącymi?

Pewna niepewność może się pojawić w zakresie świadczenia w ramach obiektu hotelowego usług związanych z zakwaterowaniem (udostępnianiem miejsc noclegowych) jednak nie mający charakteru odpłatnego udostępniania nieruchomości. Chodzi w tym miejscu o takie usługi jak gastronomia, usługi medycyny estetycznej i SPA, najem sprzętu (rowerów, sprzętu wodnego, etc.).

W przypadku usług gastronomicznych czy odnowy biologicznej można uznać, że tego typu działalność nie będzie się mieścić w ramach koncepcji dozwolonej działalności gospodarczej. Można rozważyć wydzielenie tej części działalności poza strukturę FunRod, np. do osobnego podmiotu. Oczywiście, jeśli taki podmiot byłby powiązany z FR lub fundatorem, to jeśli są mu udostępniane odpłatnie pomieszczenia na tego typu działalność wchodzące w skład mienia będącego własnością FR, to również przychody z najmu FR w tej części mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych 19% CIT. Wynika to ze specjalnego wyjątku ustawowego, który przewiduje opodatkowanie ogólne dla odpłatnego udostępniania mienia FR na rzecz fundatora, beneficjentów lub podmiotów z nimi powiązanym na potrzeby ich działalności gospodarczej.

Oczywiście jednak w przypadku gdy najem pomieszczeń na działalność gastronomiczną lub odnowy biologicznej/ medycyny estetycznej będzie do podmiotów niepowiązanych, to przychody z takiego udostępniania mienia powinny być zwolnione z podatku w FunRod.

Najem rowerów, sprzętu wodnego na rzecz klientów etc. powinien korzystać ze zwolnienia na zasadzie odpłatnego udostępniania mienia FunRod.

Podatek od przychodów z budynku?

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że usługi hotelowe nie są podobne do usług najmu/ dzierżawy zatem nieruchomości budynkowe zajęte na działalność hotelową nie powinny podlegać tzw. podatkowi od najmowanych budynków.

Podsumowanie

Podsumowując, konstrukcja oparta o Fundację Rodzinną może być ciekawą opcją dla umiejscowienia w jej strukturze nieruchomości hotelowych.

Ponadto, taka struktura może być preferencyjna na moment wyjścia z inwestycji albo alternatywnie oddania nieruchomości hotelowej w najem na rzecz operatora (w tym jednak przypadku może pojawić się obowiązek zapłaty tzw. podatku od budynków ze względu na typowe przychody z najmu, a nie usług hotelowych).

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o instytucji Fundacji Rodzinnej w kontekście aspektów związanych z dozwoloną działalnością gospodarczą, to zapraszamy do kontaktu.