QUIDEA wraz z Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie  zaprasza na konferencję pt. „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego”, która odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w systemie online.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne oraz zaostrzenie praktyki administracji skarbowej powodują, że zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego staje się kluczowym wyzwaniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu biznesem, zaś profesjonalne zarządzanie ryzykiem podatkowym i prawnym oraz zapewnienie zgodności (compliance) staje się coraz trudniejsze, bardziej kosztowne i czasochłonne dla podmiotów gospodarczych.

Program konferencji:

9.30-9.40 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem, Dziekan Kolegium Prawa

prof. ALK dr hab. Robert Zieliński, Dyrektor Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego ALK

Panel pierwszy

Wymóg należytej staranności – obciążenie podatnika obowiązkami weryfikacji uprawnień i statusu kontrahentów na gruncie kolejnych przepisów prawa podatkowego, w tym: podatek u źródła, podatek od towarów i usług, ceny transferowe, podatek od przerzuconych dochodów i inne rozwiązania

Moderator: Agnieszka Wnuk, doradczyni podatkowa, QUIDEA, członkini Rady Naukowej Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego

9.40-9.55 dr Paweł Szczęśniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej a środki prawne przeciwdziałające wyłudzeniom skarbowym 

9.55 – 10.10 Mateusz Zawadka, Akademia Leona Koźmińskiego

Praca zdalna z zagranicy a ryzyko podatkowe dla pracodawcy

10.10 – 10.25 Kamil Jastrzębski, doradca podatkowy, Tax Manager w Asseco South Easter Europe, IFA

Procedura MDR – potrzeba, wyzwania, implementacja, realizacja

10.25 – 10.40 dr Andrzej Tatara, Uniwersytet Zielonogórski

Wykorzystanie dowodu z „zatrutego źródła” w postępowaniu podatkowym, czyli art. 168a i 168b w praktyce.

10.40-10.55 dr Izabela Andrzejewska-Czernek, radczyni prawna, członkini zarządu IFA, szefowa YIN w Polsce

Podatek u źródła – należyta staranność a zdrowy rozsądek. Przedstawienie sytuacji w Polsce i porównanie z innymi, wybranymi państwami UE

10.55 – 11.20 Dyskusja

Referenci

Ewelina Stepnik-Godawa, ekspertka Izby Gospodarki Elektronicznej

 

Panel drugi

Zaostrzanie reguł odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej w ostatnich latach

Moderator: dr Piotr Stanisławiszyn, sędzia sądu rejonowego w Opolu, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, członek prezydium Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie

11.20-11.35 dr Piotr Stanisławiszyn, Uniwersytet Opolski

Ryzyka przedsiębiorcy w zakresie odpowiedzialności posiłkowej w kodeksie karnym skarbowym

11.35- 11.50 dr Robert Lizak, Instytut Nauk Prawnych PAN, Ministerstwo Finansów, Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej

 Odpowiedzialność karna członków rad nadzorczych w grupie spółek – po nowelizacji kodeksu spółek handlowych w roku 2022

11.50- 12.05 Wojciech Pławiak, radca prawny, doradca podatkowy, LITIGATO

 Kwalifikacja prawna zachowań nabywców towarów od których nie uiszczono należnego podatku VAT w praktyce organów postępowania karnego

 12.05- 12.20 Michał Kwaśniewski, adwokat, QUIDEA

Wpływ zaostrzenia reguł odpowiedzialności karnej skarbowej na decyzje przedsiębiorców i ich ocenę poziomu bezpieczeństwa podatkowego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

12:20 – 12:35 Paweł Chrupek, radca prawny, doradca podatkowy, Dyrektor Wydziału Interwencyjno – Procesowego, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Czy odpowiedzialność karna pracownika za wystawienie nierzetelnej faktury może mieć wpływ na obowiązek zapłaty VAT przez pracodawcę? – rozważania na tle pytania prejudycjalnego w sparwei C-442/22

12.35-12.55 Dyskusja

Referenci

 

Panel trzeci

„Criminal compliance” jako metoda zarządzania ryzykiem odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – perspektywa członków zarządów spółek  Moderator: Michał Szałas, prawnik związany z QUIDEA, były prokurator ds. gospodarczych

12:55 – 13:10 Michał Szałas, prawnik związany z QUIDEA, były prokurator ds. gospodarczych

Czy criminal compliance naprawdę działa – czyli o co prokurator zapyta członka zarządu na przesłuchaniu

13:10 – 13:25 dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. UO,

Wina członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

13:25 – 13:40 Andrzej Ludwiński, prokurator ds. gospodarczych,

Nowe przestępstwa fakturowe z kodeksu karnego w praktyce prokuratury 

13:40 – 14:00 Dyskusja

Referenci

Alicja Sarna, doradczyni podatkowa, uznana ekspertka w zakresie postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, SSW Pragmatic Solutions

14:00 Zakończenie konferencji

Konferencja jest nieodpłatna i odbędzie się w formule online, na platformie ZOOM.

Zapraszamy do zapisów.