Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie jednak w życie 1 lutego 2026. To duże zaskoczenie dla podatników. Początkowo MF zapowiedział dwa terminy na wejście w życie systemu. Według ostatnich informacji termin ma być jednak jeden i dotyczyć ma wszystkich podatników – czynnych i zwolnionych, małych i dużych.

Więcej na ten temat w artykule na prawo.pl z komentarzem Magdaleny Jaworskiej.

Na tym etapie pojawia się wiele pytań i wątpliwości w zakresie ostatecznego kształtu systemu KSeF (na ile będzie on spójny z dotychczasowymi założeniami) i zawartości samej schemy faktury ustrukturyzowanej. W szczególności pojawia się pytanie, jak wiele prac dotychczas wykonanych przez podatników pójdzie „do kosza”.