1 grudnia 2022 r. Agnieszka Wnuk przeprowadzi szkolenie dla doradców podatkowych organizowane przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na temat „Zmiany w CIT 2022 /2023”.

Szkolenie odbędzie się w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie.

Wśród tematów szkolenia między innymi:

  • podatek u źródła,
  • spółka holdingowa,
  • podatkowa grupa kapitałowa,
  • koszty finansowania dłużnego,
  • czynności reorganizacyjne w grupach kapitałowych,
  • podatek od przerzucanych dochodów,
  • zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC),
  • podatek minimalny.

Zapraszamy!