-To zaskakujące, że ustawodawca nie zmienił również przepisów o finansach publicznych. W obecnym brzmieniu przepisów obligacje detaliczne może nabywać jedynie „zwykła” fundacja – mówi Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Michał Kwaśniewski dla prawo.pl