Już można posłuchać w Parkiet TV (link tutaj) praktycznego komentarza Michał Kwaśniewski (Partnera w QUIDEA) do Fundacji Rodzinnej czyli nowej instytucji, która weszła 22 maja br. do polskiego porządku prawnego.

W nagraniu parę słów o tym dla kogo? dlaczego warto? oraz jak skorzystać z nowego rozwiązania..?