Zmiany przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r. nie ułatwią przedsiębiorcom ustalenia czy powinni płacić podatek od przerzuconych dochodów. Dodatkowo, ciężar dowodu co do spełnienia przesłanek podlegania temu podatkowi spoczywa na podatniku.

Zapraszamy do komentarza Agnieszki Wnuk dla red. Łukasza Zalewskiego z Business Insider.

Cały artykuł można przeczytać tutaj.

Informacje na temat usług Quidea dotyczących m.in. podatku od przerzuconych dochodów znajdują się w zakładce Co robimy.