Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem minimalnego podatku dochodowego.

Tak w każdym razie stanowi przepis.

Regulacje ustanawiające zasady podlegania podatkowi minimalnemu i jego kalkulacji są powszechnie krytykowane za niezrozumiałą zawiłość i niepotrzebne administracyjne obciążenie dla firm, a tych dotyczących PGK jako szczególnego rodzaju podatnika nie jest w ogóle tak wiele, nie tylko o podatku minimalnym (ważna jest praktyka).

O wątpliwościach co do kalkulacji podstawy opodatkowania w przypadku PGK i jaki to może mieć związek z uchyleniem (szczęśliwym) art. 15e ustawy o CIT Agnieszka Wnuk pisze w opinii dla Bezpiecznej Firmy  Rzeczpospolita Prawo „Grupa czyli diabeł tkwi w szczegółach”, kolejnej w cyklu QUIDEA.

W opinii także o wyłączeniach z minimalnego podatku dochodowego, które mogą dotyczyć PGK (i o tych, które tylko udają, że mogą).

Zachęcamy do lektury, a także do subskrypcji #qualitynews i obserwowania profilu QUIDEA na LI.

PGK: jak traktować koszty finansowania dłużnego, gdy podatnik to grupa podmiotów – rp.pl