Logo

Agnieszka Wnuk

Doradczyni podatkowa

O mnie

 • Jestem doradczynią podatkową. Specjalizuję się w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym. Szczególnie interesują mnie zagadnienia bezpieczeństwa podatkowego i opodatkowania w gospodarce cyfrowej.
 • Moje kompetencje potwierdza m.in. Advanced Professional Certificate in International Taxation wydany przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie.
 • Mam szerokie doświadczenia w transakcjach i reorganizacjach krajowych i międzynarodowych.
 • Na co dzień wspieram klientów w bezpiecznych rozliczeniach podatkowych mając na uwadze ryzyko zastosowania przepisów prawa podatkowego m.in. w zakresie uchylania się od opodatkowania, optymalizacji podatkowej czy rozliczania podatku u źródła.
 • Przeprowadzam kompleksowe audyty podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych, uzasadnienia biznesowego, beneficjenta rzeczywistego oraz treści biznesowej.
 • Wspieram klientów działających w ramach podatkowych grup kapitałowych (PGK) lub rozważających ich utworzenie.
 • Pomagam zidentyfikować możliwość zastosowania ulg podatkowych i bezpiecznie je wprowadzić, w tym opracować odpowiednią dokumentację.
 • Wdrażam w firmach rozwiązania mające na celu bezpieczne zarządzanie obszarem podatkowym.
 • Od lat jestem współprzewodniczącą Komitetu Podatkowo-Finansowego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). Specjalizuję się w obsłudze firm z kapitałem francuskim.
 • Jestem ekspertką Business Centre Club do spraw podatku dochodowego od osób prawnych w tym ulg podatkowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Należę do Rady Naukowej Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,  a także do polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA).

Wykształcenie

 • Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauki polityczne na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 • Studiowałam na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, w tym m.in. międzynarodowe prawo podatkowe (droit fiscal international)
 • Jestem absolwentką American Legal Program, wspólnego programu UJ oraz Catholic University in Washington.
 • Ukończyłam również kurs Valuation and Deal Structuring w Londynie, prowadzony przez AdkinsMatchett&Toy.
 • Wzięłam udział w programie rozwojowym „Leading Women” prowadzonym przez Fundację Liderek Biznesu.

Doświadczenie

 • Transakcje: due diligence podatkowe, opracowanie struktury transakcji, przygotowanie klauzul podatkowych do umów sprzedaży i wskazanie sposobu eliminacji zidentyfikowanego ryzyka. Reorganizacje w grupach kapitałowych.
 • Reorganizacje: praktyczne doradztwo związane z połączeniem, przekształceniem i podziałem spółek, w tym z udziałem spółek osobowych.
 • GAAR i szczególne klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania: analizy i opinie w zakresie możliwości zastosowania przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania; wsparcie klienta w procesie uzyskania opinii zabezpieczającej, interpretacji indywidualnej, opracowanie defense file w zakresie ekonomicznego uzasadnienia reorganizacji i transakcji.
 • PGK: studium wykonalności, ocena efektywności i utworzenie podatkowych grup kapitałowych,a także doradztwo w ich bieżącym funkcjonowaniu.
 • Międzynarodowe prawo podatkowe: doradztwo w zakresie podatku u źródła, przepływów transgranicznych, międzynarodowych reorganizacji.
 • Kontrole i postępowania: reprezentowanie klienta w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
 • Strategie podatkowe: analizy gotowości do spełnienie wymogów, opracowanie raportu podsumowującego status i potrzeby klienta, propozycja projektu sprawozdania, informacji.
 • MDR: audyty, bieżące doradztwo, strategia postępowania.
 • Doradztwo strategiczne w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, w szczególności w branży digital.
 • CIT: bieżące doradztwo podatkowe.
 • Doradztwo regulacyjne: biorę udział w konsultacjach społecznych, reprezentując środowiska biznesowe oraz opiniując projekty nowych rozwiązań podatkowych i ich wpływ na biznes.