Potrzeba zmian w prawie podatkowym i stylu jego stanowienia została dostrzeżona w toku kampanii przedwyborczej przez większość komitetów wyborczych, choć pewnie głównie w tej najbardziej „medialnej” części dotyczącej przede wszystkim obciążeń osób fizycznych.

Tymczasem organizacje pracodawców od lat wskazują, że również firmy nie mogą zaskakiwane rewolucyjnymi zmianami wprowadzanymi w ostatniej chwili, często sformułowanymi w sposób mało przejrzysty i przez to budzący wątpliwości interpretacyjne. W ostatnich latach na przedsiębiorców nałożono szereg nowych obowiązków, przerzucono na nich ciężar dowodu. Pod hasłem uszczelniania systemu podatkowego wprowadzono niekorzystne zmiany prowadzące do zwiększenia obciążeń. Wyzwaniem było często również wdrożenie zmian od strony technicznej, na co w toku konsultacji często wskazywały organizacje.

Wybory rozstrzygnięte, za około tydzień prawdopodobnie będziemy mieć nowy rząd. Czym najpilniej w podatkach powinien się zająć? Jakie są oczekiwania firm?

Zapraszamy na rozmowę Agnieszki Wnuk z red. Przemysławem Tychmanowiczem w programie Rzecz o Biznesie

Wnuk: Podatki? Zmiany konieczne, ale rozważne. Borek: Nieświadomość e -faktur | #RZECZoBIZNESIE – YouTube