27 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Informacji TPR) zostało podpisane przez Ministra Finansów.

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR do dnia 31 stycznia 2024 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.