Zbliża się termin na publikację sprawozdań z realizacji strategii podatkowej. Do końca roku spółki, których przychody przekroczyły 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe będą musiały opublikować na swoich stronach internetowych raporty z realizacji strategii za 2022 rok, a informację o miejscu publikacji przekazać organom podatkowym.

Przepisy przewidują wskazanie w raporcie szeregu szczegółowych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych, przeprowadzanych reorganizacji, stosowanych procedur i procesów. Warto nie zostawiać przygotowania dokumentu na ostatnią chwilę, ponieważ nawet jeśli podatnik ma już opracowany dokument sprawozdania z poprzednich lat, może się okazać, że wymaga on istotnych aktualizacji.

O możliwym podejściu do realizacji obowiązku sporządzenia i publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej Agnieszka Wnuk rozmawiała z red. Moniką Pogroszewską z prawo.pl.

Zapraszamy do lektury i do kontaktu.

Informacja o strategii podatkowej – problemy praktyczne (prawo.pl)