8 miesięcy – tyle średnio wynosi czas oczekiwania na wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła. Z praktyki wiemy, że w bardziej skomplikowanych sprawach czekać trzeba nawet znacznie dłużej.

Jak powinien postąpić polski płatnik podatku jeśli w okresie oczekiwania przypadają terminy płatności należności, których dotyczy wniosek o opinię?

Kilka opcji w rozmowie z red. Mariuszem Szulcem opublikowanej w Dzienniku Gazecie Prawnej przedstawia Agnieszka Wnuk

W komentarzu można również przeczytać z jakiego powodu składanie oświadczenia zarządu (czyli korzystanie z drugiej – obok uzyskania opinii o stosowaniu preferencji – opcji pozwalającej na niepobranie podatku według stawki krajowej) w trakcie, gdy oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej opinii nie zawsze jest dobrym pomysłem oraz że rozwagi wymaga również sama decyzja o wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii w przypadku, gdy wiadomo, że w podobnych sprawach zapadały niekorzystne rozstrzygnięcia – jak np. w odniesieniu do zagranicznych (np. luksemburskich) struktur holdingowych.

W Quidea nie rekomendujemy rozwiązań narażających klienta na oczywiste ryzyko i dlatego zdarza nam się również zniechęcać do składania wniosku o wydanie opinii, jeśli w naszej ocenie szanse na pozytywne rozstrzygnięcie są niewielkie.

A o tym jak pomagamy w sprawach związanych z podatkiem u źródła można przeczytać tutaj.

Cierpliwość płatnika i podatnika wystawiona na próbę – Dziennik Gazeta Prawna: 13. listopad 2023 219 – e-wydanie

Zapraszamy do subskrypcji Quality News.