Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT, odraczający rewolucję w fakturowaniu, czyli obowiązkowy Krajowy System e-Faktur do 2026 r. To oznacza straty dla budżetu państwa i firm. Chodzi o poniesione koszty dostosowania do zmian, których nie będzie 1 lipca 2024 r., ale też brak uszczelnienia VAT, co oznacza brak nawet 4 mld zł wpływów do kasy państwa.

Magdalena Jaworska wypowiada się na temat tego, co oznacza odroczenie KSeF w aspekcie zmniejszonych wpływów budżetowych.

Z perspektywy MF odroczenie wejścia w życie obligatoryjnego KSeF rzeczywiście może być złą wiadomością w aspekcie szacowanych wpływów podatkowych. Można się więc spodziewać, że te planowane wpływy w związku z KSeF będą musiały być „zasypane” w inny sposób.

Powszechne stosowanie KSeF miało pozwolić skarbówce na skrócenie czasu dostępu do danych analitycznych oraz usprawnić i przyspieszyć działania weryfikacyjne i kontrolne. — Chodzi nie tylko o VAT, ale również o podatki dochodowe. Z powodu przesunięcia KSeF tak się więc nie stanie.

Business Insider Polska:

Uszczelnienie VAT zostało odroczone. To straty dla budżetu i firm (businessinsider.com.pl)

Zapraszamy do lektury!