Minister Finansów (MF) na brefiengu prasowym (19.01.2024 r.) ogłosił, że obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur nie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r., jak też w całym 2024 r. Przyczyną tego są wykazane już na etapie wstępnej analizy krytyczne błędy kodu oraz problemy z przepustowością KSeF, co mogłoby zagrażać stabilności obrotu gospodarczego w Polsce.

W celu dokładnego zbadania stopnia przygotowania przedsiębiorców na KSeF oraz prawidłowości funkcjonowania systemu planowany jest audyt zewnętrzny. Dodatkowo MF chce przeprowadzić szerokie konsultacje z przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi.

Ponadto Minister Finansów podkreślił, że nadal planowane jest wprowadzenie obowiązkowego KSeF w Polsce (ale nie będzie to rok 2024). Prawdopodobną datę jego wejścia w życie poznamy po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu. Przy czym, aby możliwe było wdrożenie KSeF, nie może on zagrażać bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, jeśli ten warunek nie będzie spełniony KSeF nie wejdzie w życie.

Pierwotnie zakładano, że KSeF uszczelni system opodatkowania VAT już w 2024 r. W związku z tym, iż nie wejdzie on na czas, Ministerstwo Finansów deklaruje, że będzie stosowało inne narzędzia, aby realizować cele budżetowe.

Tę bardzo istotną dla podatników wiadomość komentuje Magdalena Jaworska w Business Insider oraz w prawo.pl.

Zapraszamy do lektury:

Jest oficjalne stanowisko ministra finansów w sprawie KSeF. Znamy plany MF (businessinsider.com.pl)

MF: data wprowadzenia KSeF zostaje odsunięta (prawo.pl)