Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję projektu wdrażającego dyrektywę DAC7. Dyrektywa nakłada obowiązek raportowania na operatorów platform cyfrowych.

Niektóre ważne postulaty biznesu zostały uwzględnione w nowym projekcie, m.in. przesunięcie momentu, w którym platforma musi wystąpić o informacje – do dnia spełniania przez sprzedawcę warunków uznania go za aktywnego sprzedawcę. Według wcześniejszej wersji projektu obowiązek występował już w momencie udostępnienia platformy.

Przesunięcie terminów raportowania za okresy przeszłe to oczywiście oczekiwana informacja, zapowiadana już na spotkaniu konsultacyjnym z biznesem. Nadal wątpliwości firm budzi raportowanie za okresy przeszłe, przed wejściem w życie ustawy. Obawy dotyczą konieczności udowodnienia – w celu uniknięcia sankcji – że operator platformy nie uzyskał informacji chociaż o nie zgodnie z przepisami wystąpił lub nie mógł wystąpić. Oczekiwaniem biznesu byłoby usunięcie tego wymogu.

Agnieszka Wnuk komentuje nowy projekt w rozmowie z Business Insider Polska. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem.

Fiskus dostanie dane o sprzedaży przez internet. Tłumaczymy skutki wdrożenia DAC7 (businessinsider.com.pl)