Quidea członkiem Forum Gospodarki Cyfrowej „Płatności w e-commerce
– stan po pandemii i w nowej rzeczywistości”.

25 października 2022 r. Magdalena Jaworska, Partner QUIDEA, wystąpiła z prezentacją na temat „Płatności w e-commerce – aktualne kwestie podatkowe oraz kierunek zmian”.

Głównym tematem wystąpienia były planowane zmiany w zakresie obowiązków raportowych transakcji transgranicznych.

Wielki VAT patrzy… tak jednym zdaniem można określić nowe obowiązki raportowe instytucji płatniczych w handlu transgranicznym, które mają wejść w życie w 2024 r. i zapobiegać oszustwom w VAT.

Dziękujemy e-Izbie za zaproszenie na Forum Gospodarki Cyfrowej i możliwość przybliżenia tego tematu, który już wkrótce dotknie rynek usług płatniczych w ramach e-commerce w całej Europie.