Dziś w BusinessInsider wypowiedź Magdaleny Jaworskiej na temat ostatniego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie dotyczącej transakcji pozornych w aspekcie odliczenia VAT (sprawa C 114/22).

TSUE dał polskiemu projektodawcy jasny sygnał, że przepis o pozorności czynności prawnej czy jej nieważności cywilnoprawnej jako wyłącznej podstawie do braku odliczenia VAT nie jest zgodny z celem Dyrektywy VAT. Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku każdej sytuacji, gdy transakcja jest zawarta dla pozoru, albo nieważna od strony prawnej podatnik powinien zachować prawo do odliczenia VAT. Pozorny charakter czynności na podstawie przepisów prawa cywilnego może bowiem stanowić wskazówkę, czy w danej sytuacji mamy faktycznie do czynienia z oszustwem podatkowym, czy nadużyciem prawa. To właśnie test braku nadużycia w VAT powinien być istotny, by zachować prawo do odliczenia.

Na omawiany wyrok TSUE można również patrzeć szerzej. W szczególności odnosi się on do kwestii, jak daleko należy sięgać w celu kwestionowania prawa do odliczenia VAT.  Sprawa, która miała miejsce przed TSUE jest ewidentnym przykładem tego, że nadal w polskiej praktyce krajowej organy podatkowe kierują się raczej formalnym rozumieniem systemu VAT, podczas gdy powinniśmy na ten podatek patrzeć od strony ekonomicznej. To ekonomiczne rozumienie systemu VAT nakazuje nam uznać, że prawo do odliczenia VAT nie powinno być ograniczane tylko do transakcji, które w sensie cywilnoprawnym (formalnym) są ważne czy niepozorne.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem.