Bardzo ważne tezy płyną z wyroku TSUE w sprawie Cabot Plastics Belgium (C‑232/22).

To orzeczenie, na które długo czekali nie tylko producenci kontraktowi świadczący usługi dla podmiotów zagranicznych (tool manufacturing) ale również podmioty z innych branż.

Miejmy nadzieję, że wyrok ten przełoży się na większą pewność dla biznesu w zakresie sposobu opodatkowania VAT transakcji transgranicznych, a nawet podejścia przy wdrożeniu KSEF w aspekcie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (FE).

Po szerszy komentarz zapraszamy do wypowiedzi Magdaleny Jaworskiej (Partnerka Quidea) dla portalu prawo.pl Wolters Kluwer Polska.