Logo

Michał Kwaśniewski

Adwokat

O mnie

 • Specjalizuję się w podatkach dochodowych, restrukturyzacjach oraz międzynarodowym prawie podatkowym.
 • Doradzałem w projektowaniu krajowych i międzynarodowych struktur finansowania oraz inwestycji czy ich reorganizacji, jak i transakcjach typu asset & share deal na rynku nieruchomości.
 • Posiadam wszechstronne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów WHT, MDR i możliwości skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych (ulga B+R, IP BOX, Polska Spółka Holdingowa, estoński CIT, etc.).
 • Wspieram Klientów w uporządkowywaniu procesów podatkowych w firmie w zakresie budowy strategii podatkowej, ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, tworzeniu i adaptacji procedur podatkowych czy przygotowywaniu organizacji do wejścia w mechanizmy typu cooperative compliance (Program Współdziałania).
 • Mam kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, które zdobywałem w największych firmach doradczych.

Wykształcenie

 • Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie

 • Transakcje: doradztwo przy transakcjach, których wartość tylko w poprzednim roku przekroczyła 1 miliard euro.
 • Reorganizacje: projektowanie i wdrożenie kilkudziesięciu reorganizacji struktur własnościowych dla grup kapitałowych i klientów indywidualnych (połączenia, podziały, aporty, wymiany udziałów i inne czynności reorganizacyjne oraz restrukturyzacje struktur opartych o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, zagraniczne wehikuły inwestycyjne i trusty).
 • Finansowanie: przeprowadzenie kilkudziesięciu procesów opartych o refinansowanie lub reorganizację struktur finansowych dla polskich i zagranicznych klientów na łączną kwotę przekraczającą 2 miliardy euro.
 • Podatek u źródła: doradztwo w zakresie zabezpieczenia efektywności przepływów i wypłat w zakresie podatku u źródła.
 • Kontrole i postępowania: reprezentowanie podatników i płatników przed organami oraz sądami administracyjnymi w zakresie zwrotów nadpłaconego podatku.
 • Nieruchomości: obsługiwanie podatkowo kilkudziesięciu transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych na realizację parków logistycznych, obiektów biurowych i retailowych oraz obiektów pod instytucjonalny najem mieszkaniowy (z ang.: Private Rented Sector).
 • Funkcja podatkowa: przygotowanie łącznie kilkudziesięciu procedur podatkowych, strategii podatkowych oraz dokumentacji w celu ułożenia oraz ustrukturyzowania odpowiednio procesów i funkcji podatkowej u klientów w ramach projektów typu tax governance.
 • MDR: przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów w zakresie realizacji obowiązków przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) na zasadzie audytów MDR, projektowanie i wdrożenie procedur MDR, wspieranie kadry zarządzającej poprzez uczestnictwo w komitetach MDR wewnątrz struktur organizacyjnych klientów.