Projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF – ciekawe rozwiązania i kolejne wątpliwości

W ubiegłym tygodniu jednym z najczęściej używanych haseł wśród osób zajmujących się podatkami był KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. I właściwie, pomimo tego, że samo pojęcie jest nam znane (KSeF funkcjonuje już w wersji fakultatywnej), dopiero teraz poznaliśmy prawne założenia systemu obligatoryjnego. Niestety, MF nie ujawniło nam wszystkich szczegółów obowiązkowej wersji KSeF, która ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Nie wiemy na przykład, jakie dokładnie podmioty czy branże, mogą liczyć na zwolnienie z fakturowania via KSeF.  Ta ważna kwestia ma zostać uregulowana rozporządzeniem, którego projekt nie ujrzał jeszcze światła dziennego.

projekcie ustawy wprowadzającej KSeF pojawiło się natomiast kilka ciekawych rozwiązań, jak np. te dotyczące:

– wprowadzenia nowego typu dokumentu – „propozycja faktury korygującej”, którą via KSeF mógłby zgłaszać do sprzedawcy odbiorca faktury (dokument ten miałby zastąpić funkcjonujące obecnie noty korygujące),

–  obowiązku wskazania w tytule przelewu bankowego numeru faktury wystawionej w KSeF lub identyfikatora zbiorczego faktur wygenerowanego w KSeF,

– zlikwidowania możliwości wystawiania faktur za pomocą kas fiskalnych,

– rozszerzenia danych widocznych na Białej Listcie o informację, czy dany podatnik podlega obowiązkowi fakturowania w KSeF.

Ta ostatnia kwestia budzi kontrowersje. Z jednej strony, można stwierdzić, że to bardzo dobry pomysł, gdyż wpłynie na zwiększenie pewności obrotu gospodarczego.

Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres podmiotowy obligatoryjnego KSeF, to pojawiają się pytania o sposób zidentyfikowania podmiotów mających obowiązek jego stosowania. Projekt zakłada, że temu obowiązkowi mają podlegać podmioty z siedzibą w Polsce oraz posiadające stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju (fixed establishment). W praktyce nie jest tak łatwo ustalić, czy podmiot zagraniczny posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kto śledzi ten temat, doskonale wie że jest to swoisty rollercoster podatkowy, który trwa już kilka lat. Tym bardziej zastanawia nas, jaki klucz identyfikacji podmiotów zagranicznych mających stosować KSeF zostanie przyjęty dla celów ujawnienia ich w bazie Białej Listy.