Przepisy podatkowe nie nadążają za wzrostem stóp procentowych- Agnieszka Wnuk komentuje obowiązujące zasady zaliczenia kosztów odsetkowych do wyniku podatkowego w świetle aktualnej sytuacji ekonomicznej dla MarketNews24. Zapraszamy do wysłuchania lub przeczytania.