Logo

Aktywność
w organizacjach

Związek pracodawców branży internetowej IAB Polska

Misją IAB jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Zrzeszamy około 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jesteśmy jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce. Odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców.

Izba Gospodarki Elektronicznej

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe IFA Polish Branch

Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (International Fiscal Association – IFA) jest organizacją, która zajmuje się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa w zakresie finansów publicznych, w szczególności międzynarodowego i porównawczego prawa podatkowego, jak również finansowych i handlowych aspektów opodatkowania.