W ramach przygotowania do KSeF należy wziąć pod uwagę nie tylko wewnętrzne procesy związane z fakturowaniem, obiegiem dokumentów i archiwizowaniem.

Wdrożenie KSeF to proces wielowątkowy, który dotyka również relacji zewnętrznych działalności firmy. Szerzej wątek ten omawia Magdalena Jaworska (Partnerka Quidea) w artykule Łukasza Zalewskiego z Business Insider Polska.

Zapraszamy do lektury i subskrybowania #qualitynews.