Konsultacje KSeF 2024 r. – III. część

 

W dniu 22 lutego 2024 r. odbyły się w Ministerstwie Finansów dwa spotkania konsultacyjne pt.:

  • Branża dostawców mediów oraz
  • Branża paliwowa

 

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii, które były omawiane podczas spotkań.

  • Potwierdzono, że wizualizacja faktury ustrukturyzowanej ma być zgodna ze schemą na poziomie danych a nie w wersji wizualnej faktury. Nie wskazano jednak wprost, co z wizualizacjami zawierającymi szerszy zakres danych, czy z wizualizacjami w językach obcych.
  • Można było odnieść wrażenie, że branża dostawców mediów jest przeciwna etapowemu wdrażaniu KSeF.
  • Z wypowiedzi MF przebija wątek braku intencji zmiany zawartości schemy faktury ustrukturyzowanej. MF zdaje sobie sprawę, że część podatników jest już zaawansowana w zakresie wdrożenia i dla nich każda zmiana schemy może być problemem. MF bierze jednak pod uwagę drobniejsze zmiany.
  • Jednym z postulatów branży dostawców mediów była zmiana w treści schemy dotyczącej pola termin płatności, by móc podawać termin słownie np. „płatność w terminie 14 dni od wystawienia faktury”. Wymuszanie w treści schemy podania konkretnej daty nie jest optymalne ze strony biznesu.
  • MF nie będzie narzucać, jaki dokument „przy kasie” ma dostać odbiorca towaru/ usługi w przypadku zakupu na stacji paliw.
  • Zwracano uwagę na sytuacje problematyczne, gdy z jakiś powodów proces wystawiania faktury na stacji się przedłuża a klient na miejscu czeka na fakturę. Do rozważenia pozostaje opcja drukowania faktur w trybie niefiskalnym drukarki. Pozwoliłoby to utrzymać dotychczasową infrastrukturę.
  • Problemem w branży paliwowej jest również niewystarczająca ilość pól w schemie faktury ustrukturyzowanej – przedstawiciele branży wskazywali na problemy przy wystawianiu faktur zbiorczych (np. dotyczących dostaw paliwa w ramach floty, obsługi kart paliwowych).

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi podsumowaniami ze spotkań konsultacyjnych w MF (tutajtutaj).