Konsultacje KSeF 2024 r. – II. część

 

W dniu 21 lutego 2024 r. odbyły się w Ministerstwie Finansów dwa spotkania konsultacyjne pt.:

 • Identyfikator KSeF w płatnościach oraz
 • Faktoring

 

Poniżej podsumowanie najważniejszych kwestii, które omawiane były podczas spotkań.

 • Nadal MF nie odszedł od pomysłu, by w tytułach przelewów wpisywać obowiązkowo numer identyfikacyjny z systemu KSeF (numer KSeF = KSeF ID). Brak jest jednak sankcji za niepodanie tego numeru.
 • Planowane jest wydanie wytycznych, jakie podmioty mają obowiązek podawania numeru KSeF w tytule przelewu – obecnie jest bowiem wiele wątpliwości (szczególnie przy przelewach dokonywanych przez podmioty trzecie, czy kontrahentów zagranicznych).
 • Postulowano, aby w „Aplikacji podatnika” zaszyć informację, jakiej części płatności za fakturę dotyczy identyfikator płatności – MF nie planuje jednak prac w tym zakresie. Gdy faktura płacona jest częściowo, to w tytule płatności można kilka razy podawać ten sam identyfikator KSeF.
 • Od strony banków przedstawiciel zapewnił, że nie jest problemem technicznym wpisywanie numeru KSeF w tytule przelewu, gdyż system przyjmie opis do 35 znaków (tyle właśnie ma numer KSeF). Kwestią problematyczną dla biznesu jest jednak „nadpisywanie” dodatkowych informacji o płatności np. „kompensata”.
 • Zdaniem MF nie ma potrzeby, by archiwizować informacje o zbiorczych identyfikatorach płatności, gdyż nie będą one wykorzystywane dla innych raportów podatkowych.
 • Numer KSeF ma być obowiązkowy do podania w JPK w odniesieniu do faktur sprzedażowych, nie będzie jednak takiego obowiązku przy fakturach zakupowych.
 • Postulowano, by faktor nie musiał podawać w przelewie numeru KSeF faktur w określonych przypadkach.
 • Apelowano o zapewnienie faktorom dostępu do faktur w sposób masowy (możliwość dostępu za pomocą pola Podmiot3 jest niewystarczająca ze względu na sytuacje, gdzie do umowy przystępuje nowy faktor, który nie był wskazany pierwotnie w polu Podmiot3). Ze względu na skalę, również przekazywanie wizualizacji z kodami QR wydaje się nieoptymalne.
 • Postulowano, by przez KSeF przekazywano informację do faktora, jeśli do faktury objętej faktoringiem wystawiono korektę.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi podsumowaniami ze spotkań konsultacyjnych w MF (tutajtutaj).